Antolac - Thuốc đường tiêu hóa

SDK: VD-11434-10
Đóng gói: Hộp 25 gói x 1g thuốc bột
  • Thành phần: Lactobacillus acidophilus 150 tỷ vi khuẩn sống/1g

Từ khóa liên quan

Cụm từ:
Antolac
Thuốc đường tiêu hóa
thành phần
vi khuẩn
Cụm từ:
thuốc
5
1
1g
25