Antolac - Thuốc đường tiêu hóa

SDK: VD-11434-10
Đóng gói: Hộp 25 gói x 1g thuốc bột
  • Thành phần: Lactobacillus acidophilus 150 tỷ vi khuẩn sống/1g