Prasocare - Thuốc đường tiêu hóa

SDK: VN-12762-11
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Đóng gói: Hộp 1 lọ +1 ống dung môi 5ml
  • Thành phần: Esomeprazole Sodium
  • Hàm lượng: 40mg