Prasocare - Thuốc đường tiêu hóa

SDK: VN-12762-11
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Đóng gói: Hộp 1 lọ +1 ống dung môi 5ml
  • Thành phần: Esomeprazole Sodium
  • Hàm lượng: 40mg

Từ khóa liên quan

Cụm từ:
Prasocare
Thuốc đường tiêu hóa
thành phần
bào chế
Cụm từ:
5
1