Orenter 50 mg - Thuốc khác

SDK: VD-13858-11
Dạng bào chế: hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 15 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên nén dài bao phim
Đóng gói: hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 15 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên nén dài bao phim
  • Thành phần: Losartan kali 50mg