Vismed - Thuốc khác

SDK: VN-15419-12
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Đóng gói: Hộp 20 hoặc 60 ống đơn liều 0,3ml
  • Thành phần: Natri Hyaluronate
  • Hàm lượng: 0,18%