Dobamedron - Hocmon, Nội tiết tố

SDK: VD-14426-11
Dạng bào chế: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
Đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén
  • Thành phần: Methylprednisolon 4 mg