Camoxxy - Thuốc chống nhiễm khuẩn

SDK: VN-12801-11
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Đóng gói: Hộp 10 gói
  • Thành phần: Amoxiciline trihydrate; Clavulanate potassium
  • Hàm lượng: 250mg Amoxicillin, 6