Đại từ điển thuốc tiếng Việt dành cho người Việt

Air-X SF (Tablet) - Thuốc đường tiêu hóa

SDK : VN-6051-08 Dạng bào chế : Viên nén Đóng gói : Hộp 10 vỉ x 10 viênThành phần: Simethicone

Air-X tab. hương vị cam - Thuốc đường tiêu hóa

SDK : VN-14630-12 Dạng bào chế : Viên nén Đóng gói : Hộp 10 vỉ x 10 viênThành phần: SimethiconeHàm lượng: 80mg

Akatwo - Thuốc đường tiêu hóa

SDK : VN-8663-09 Dạng bào chế : Bột đông khô để pha tiêm tĩnh mạch Đóng gói : Hộp 5 lọThành phần: OmeprazoleHàm lượng: 40mg/ lọ

Alltazen - Thuốc đường tiêu hóa

SDK : VNB-1109-03 Dạng bào chế : Viên bao phim Đóng gói : Hộp 10 vỉ x 10 viên bao phimThành phần: Biodiastase 2000II, Biotamylase P 1500, Cao chiết hạt Vomica, Bột Swertiae Herba, Bột rễ gentian Scabrae, Cao chiết Scopolia

Alluphose - Thuốc đường tiêu hóa

SDK : VN-6700-08 Dạng bào chế : Hỗn dịch Đóng gói : Hộp 30 gói x 20gThành phần: Keo nhôm phosphat; Magnesi oxideHàm lượng: Mỗi gói chứa: Nhôm p

Almacid - Thuốc đường tiêu hóa

SDK : VN-6977-02 Dạng bào chế : Viên nén Đóng gói : Hộp 10 vỉ x 10 viênThành phần: AlmagateHàm lượng: 500mg

Almagain - Thuốc đường tiêu hóa

SDK : VN-5263-08 Dạng bào chế : Hỗn dịch uống Đóng gói : Hộp 20 góiThành phần: Almagate

Alphanarcine 10 - Thuốc đường tiêu hóa

SDK : VD-5489-08 Dạng bào chế : Viên nén bao phim Đóng gói : Hộp 10 vỉ x 10 viên Thành phần: Serratiopeptidase

Alpil Cap - Thuốc đường tiêu hóa

SDK : VN-3813-07 Dạng bào chế : Viên nang-400mg Đóng gói : 5 vỉ x 10 viên/hộp nhỏ x 2/hộp lớn Thành phần: Arginine, Thiazolidine CarboxylateHàm lượng: 400mg

Alsaban - Thuốc đường tiêu hóa

SDK : VN-0305-06 Dạng bào chế : Viên nén Đóng gói : Hộp 10 vỉ x 10 viênThành phần: Sucralfate, Cao Scopolia, Temazepam

Alumina - Thuốc đường tiêu hóa

SDK : VD-2391-07 Dạng bào chế : Viên nén Đóng gói : Hộp 15 chai x 60 viên nénThành phần: Nhôm hydroxide, magnesi carbonat, Atropine sulfate

Alumina II - Thuốc đường tiêu hóa

SDK : VD-2392-07 Dạng bào chế : Viên nén Đóng gói : Hộp 5 vỉ bấm x 8 viên nén Thành phần: Nhôm hydroxide, magnesi carbonat, Atropine sulfate